Moscow, April 2015


DSC_0081 (16)

Advertisements

פופצ’ה בפעולה (דנה משחקת חנוך לווין)


דנה היפה


כפרים בסביבת ז’נבה


צפונית לז’נבה יש כפרים ציוריים ומקסימים. טיילנו שם בזמן שהתאכסנו במלון דרכים (סיפור בפני עצמו).

מיכאל האפרתי
מיכאל האפרתי

מיכאל האפרתי

מיכאל האפרתי

ז’נבה עצמה מקסימה…

אגם ז'נבה - שימש השראה לבטהובן עת חיבר את סונטת ליל ירחרות האפרתי

רות ומיכאל האפרתי

רות ומיכאל האפרתי

שבת בבוקר, כוס קפה